Forté produchten

Noodzakelijk om minimaal bij iedere onderhoudsbeurt of jaarlijks het brandstofsysteem te reinigen met Forté Fuel System Cleaner Advanced.

Vanaf 1 oktober 2019 is in Nederland de “oude”” Euro 95 benzine vervangen door Euro 95 E10.

In de benaming E10 staat:

  • E voor ethanol;
  • 10 voor 10 %.

Volgens de geldende normen mag deze brandstof maximaal 10 % bio-ethanol bevatten.

Bio-ethanol is een alcohol die duurzaam wordt geproduceerd uit biomassa

Tijdens de verbranding wordt er tot 50 % minder CO2 uitgestoten, vergeleken met benzine. Daarmee is de keuze om het aandeel ethanol te verhogen op zich begrijpelijk. Er wordt, zo lijkt het althans, alleen nooit naar de technische gevolgen gekeken.

Technische gevolgen gebruik ethanol in benzine

Ethanol is hygroscopisch (trekt water aan) en daardoor veroudert de benzine sneller. Zouten en mineralen in de benzine lossen op wat voor zuurvorming in de het brandstofsysteem zorgt. Lakafzettingen in o.a. injectoren zullen sneller ontstaan en hierdoor ook sneller vervuid raken met mogelijk motorstoringen tot gevolg.

Door het gebruik van deze benzine kan bij direct ingespoten motoren door de hoge druk en hoge temperatuur corrosie in de aluminium hogedrukpompen van het brandstofsysteem optreden. Met wat als gevolg? Ook kunnen kunststoffen, rubber slangen en afdichtingen in het brandstofsysteem aangetast worden door het zure milieu (is hier een ander woord voor?) met lekkage tot gevolg. Stalen tanks zouden door de toegenomen kans op corrosie lek kunnen raken.

Door het gebruik van Forté Fuel System Cleaner Advanced zullen de negatieve gevolgen van het gebruik van E10 zo goed als mogelijk tegengegaan worden.

Dit behandelt het extra aangetrokken vocht, neutraliseert reeds gevormde zuren, voorkomt storingen en zal het brandstofverbruik tot een minimum reduceren. Ethanol heeft een lagere verbrandingswaarde en genereert per liter minder energie dan benzine waardoor er altijd een meerverbruik zal optreden.

Sinds 2008 bevat de in Nederland verkrijgbare benzine al maximaal 5 % bio-ethanol. In Euro 95 E10 zit de dubbele hoeveelheid. Helaas zijn daardoor ook de negatieve eigenschappen van ethanol groter geworden.

Al vele jaren maken constructeurs hun voertuigen geschikt voor deze hoeveelheid bio-ethanol in benzine. Momenteel zijn dan ook ca. 90 % van de benzinewagens compatibel met benzine Euro 95 E10. (Check www.e10check.nl).

Voertuigen die niet compatibel zijn met Euro 95 E10 dienen de nog steeds leverbare “oude” E5 of een andere, minder of geen ethanol-houdende benzine gebruiken.